Pływanie dla dorosłych

Nasze zajęcia prowadzimy na obiektach:
CRW Dolinka, ul Moniuszki

Nauka pływania odbywa się na 3 poziomach zaawansowania:
· 1-poziom podstawowy (adaptacja do środowiska wodnego i nauka pływania od podstaw)
· 2-poziom średni (doskonalenie pływania wszystkimi stylami)
· 3-poziom wysoki (pływanie sportowe)

Zajęcia w sezonie 2017/2018:
Piątek 19:45 – duży basen 30min zajęć + 30min czasu wolnego na obiekcie.

Informacje / Zapisy
500 131 668